50-068 Wrocław

    tel./fax.

Konto bankowe:
ul. Świdnicka 12/16

    (071) 344-62-20

Bank Zachodni S.A. I/O Wrocław

    NIP: 896-10-00-637

Nr: 11201652-639431-130-3000

 

dszr@poczta.onet.pl